eco green

Welcome to JSP Herbal Center

     JSP Herbal Center เป็นหน่วยงานรับผลิต (OEM) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรับขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรองรับตลาดการใช้สมุนไพรทั้งในและนอกประเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและป้องกัน การเกิดโรค โดยมีการควบคุมมาตรฐานในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GMP

     JSP Herbal Center เรามุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางในรับจ้างผลิต ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ และอาหารเสริม เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพทั่วโลก สนองต่อความต้องการของตลาดใน ASEAN ที่จะมีการเติบโตสูง ด้วย Trend การ Outsource

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เราได้รวบรวมคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อย ๆ โดยได้ตอบคำถามเหล่านั้นไว้แล้ว

บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

รวมรวบบทความน่ารู้ มีสาระดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยไว้มากมายให้ผุ้สนใจเข้ามาอ่าน

รวมลิงค์ดาวน์โหลด

รวมลิงค์ดาวน์โหลด

ลิงค์ดาวน์โหลดหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยื่นจดทะเบียนยาสมุนไพร รวมทั้งคู่มือการยื่น ฯ

Download แผ่นพับแนะนำ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด

รับซื้อสมุนไพร สำหรับทำยา

โดยขณะนี้ JSP Herbal Center มีการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรที่จัดอยู่ในประเภทยาสามัญประจำบ้าน และยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยาสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีการศึกษาวิจัยว่ามีประสิทธิผลในการรักษาโรคและป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้ทาง JSP Herbal Centre ยังได้รับขึ้นทะเบียนสมุนไพรทั้งที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ๆ เกิดมาตรฐาน ได้รับการรับรองที่ถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

น้ำมันรำข้าว Rice Brance Oil จาก JSP โดย บุญโทน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

สำนักงานใหญ่ โรงงานพระราม 3

เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 12120
โทรศัพท์ : 02-284-1218, 02-284-1134 , 081-551-2889
แฟกซ์ : 02-294-0705,02-294-9820
อีเมล์ : daengprasert.s@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jspherbalcenter.net

สาขาลำพูน

เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 053-553-250
แฟกซ์ : 053-553-250
อีเมล์ : daengprasert.s@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jspherbalcenter.net

OEM Sales (ลำพูน)


คุณอนันต์ ศศิกีรติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM เขตต่างจังหวัด
โทรศัพท์ : 089-755-1008
อีเมลล์ : anan.cox@gmail.com

คุณณัฐวดี ติณชาติอารักษ์
OEM Sales
โทรศัพท์ : 092-223-4056,092-2234057
อีเมลล์ : sale3.os.lamphun@gmail.com

คุณธวัลรัตน์ อุลลิวัลย์
OEM Sales
โทรศัพท์ : 095-687-5574,092-2254107
อีเมลล์ : sale4.os.lamphun@gmail.com