บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

“วิทยา” เตรียมดันสมุนไพรมาตรฐาน เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ 100 รายการภายในปี 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ เพิ่มบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกด้วยแพทย์แผนไทยและใช้ยาสมุนไพร เริ่มในปีนี้ ให้ได้ร้อยละ 10 ของผู้รับบริการทั้งหมด และเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปีหน้า โดยในปี 2555 จะเพิ่มยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก 4 รายการ และให้ได้ 100 รายการภายในปี 2558 เพื่อใช้แทนยาแผนปัจจุบัน

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านใน 16 จังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2555 จัดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่า กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีในการลดค่าใช้จ่ายยารักษาโรค ซึ่งไทยมีมูลค่าการนำเข้ายาแผนปัจจุบันสูงถึงปีละกว่า 130,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ที่ใช้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศทุกระดับกว่า 10,000 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกด้วยแพทย์แผนไทยและใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันอย่างน้อย 20 รายการ ซึ่งขณะนี้ได้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2554 แล้ว 71 รายการ ในระยะเริ่มต้นในปี 2555 นี้ จะให้บริการผู้ป่วยนอกให้ได้ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ใช้บริการ และเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปีหน้า

นายวิทยากล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มอบให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ศึกษาวิจัยยาสมุนไพรอีก 4 รายการเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติภายในปี 2555 นี้ และจะเพิ่มปีละประมาณ 5-10 รายการ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มให้ได้ทั้งหมด 100 รายการภายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยและคนไทยมียาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานและผ่านการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหลากหลายทดแทนยาแผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ที่มา : ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555