บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

บทความวิชาการฝึกงานสัปดาห์ที่ 2

ในที่สุดการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสูตรผอมในรูปแบบเม็ดรับประทานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือได้ว่าเป็นสูตรตำรับยาเม็ดสูตรแรกที่ดิฉันได้คิดค้นแล้วทดลองทำเอง ตอนแรกดิฉันค่อนข้างกังวลว่าจำสามารถตอกออกมาในรูปแบบยาเม็ดได้หรือไม่ การแตกตัวจะเป็นเช่นไร แต่อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นเพียงขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆจนได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ แต่ด้วยระยะเวลาที่มีเพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปรับปรุงสูตรต่อ แต่ตำรับที่ได้ก็ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ทั้งความแปรปรวนของน้ำหนักเม็ดยา ความแข็ง ความกร่อน ขนาดของเม็ดยา และระยะเวลาที่ใช้ในการแตกตัว

ในสัปดาห์นี้ภายในแผนกวิจัยและพัฒนาค่อนข้างวุ่นวาย เนื่องจากมีการฝึกการใช้งานเครื่องมือต่างๆในแผนกโดยช่าง และในขณะเดียวกันก็มีการจัดทำ Installation Quality (IQ) และ Operational Quality (OQ) ของเครื่องมือต่างๆไปด้วย ดิฉันจำได้ว่าเคยได้ยินคำดังกล่าวตอนที่เรียนในหัวข้อของ Process validation แต่ไม่ได้เน้นมากมายรู้แต่คำนิยามคร่าวๆ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะกระทำโดยช่างเครื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ราที่เป็นเภสัชกรก็เป็นผู้ใช้งานเครื่องมือ ก็ต้องเข้าใจกระบวนการดังกล่าวด้วย

  • Installation Qualification(IQ) คือ การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือว่า เครื่องมือนั้นได้รับการติดตั้งที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งในส่วนของเครื่องมือ และโปรแกรมการติดตั้ง
  • Operational Qualification (OQ) คือ การตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือว่าสามารถเดินเครื่องได้ตามที่ติดตั้งไปแล้วหรือเป็นไปตามโปรแกรมของเครื่องที่วางไว้หรือไม่

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Performance Qualification คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ ซึ่งจะต่อเนื่องจากส่วน IQ และ OQ โดยจะเป็นการตรวจสอบว่า ภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนดไว้ เครื่องมือมีความสม่ำเสมอในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้ตามต้องการเหมือนกันทุกครั้ง สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ GMP เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process validation) ทางทฤษฎีเป็นหลักการที่ค่อนข้างเข้าใจยาก แต่เมื่อได้มาสังเกตการณ์จากการปฏิบัติจริงแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น

นอกจากนี้ ดิฉันก็ยังได้รับงานมอบหมายเพิ่มเติมของการฝึกงานทางด้าน R&D อีกหนึ่งชิ้น นั่นคือ การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผง ใช้ละลายน้ำก่อนดื่ม โดยมีสูตรกลางวัน และสูตรกลางคืน เป็นตัวอย่างงานที่ได้รับจากลูกค้าของบริษัท เนื่องจากงานส่วนหนึ่งของบริษัท JSP นั้นเป็นการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการโดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการมาให้กับทางบริษัท ซึ่งก็จะเป็นส่วนงานแผนกวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับงานนั่นเอง เพื่อจะได้สื่อสารกันได้ตรงจุด จากนั้นก็จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ดิฉันจึงเริ่มต้นด้วยการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจน ทั้งขนาดการใช้ และคุณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีประสิทธิผลและความปลอดภัย ต่อจากนั้นก็ทำการตั้งตำรับผงคอลลาเจนขึ้นมา 2 สูตร โดยนอกจากคอลลาเจนแล้วดิฉันก็ยังเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆลงไปอีก เพื่อเสริมประสิทธิภาพของคอลลาเจนอีก ส่วนขั้นตอนการเตรียมนั้นก็ประยุกต์วิธีการเตรียมยาผงที่เคยได้เรียนนำมาใช้ แต่เมื่อเป็นรูปแบบผงรับประทานแล้ว

สิ่งสำคัญนั้นคือ รสชาติและกลิ่น เนื่องจากคอลลาเจนที่ใช้นั้นเป็นคอลลาเจนที่ได้จากปลา ทำให้มีกลิ่นคาวและรสชาติแปลกๆ ก็คือ ค่อนข้างจะไม่อร่อยเลยสำหรับตัวดิฉัน จึงค่อนข้างใช้เวลาในการแต่งกลิ่นและรสชาติมากกว่าขั้นตอนอื่นๆ ส่วนของตำรับจึงยังไม่สำเร็จในสัปดาห์ที่ 2 นี้ เนื่องจากในเวลาครึ่งวันของวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม มีการฝึกซ้อมสำหรับเหตุเพลิงไหม้ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น มีการฝึกปฏิบัติจริงด้วย และการฝึกใช้ถังดับเพลิงด้วย ซึ่งน่าตื่นเต้นรวมทั้งยังได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วย

บทความโดย

นางสาววันฤดี ดีแจ่ม

มหาวิทยาลัเชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง :

  • Epstein B.Oral and pharyngeal candidiasis.Postgraduate Medicine.1989; 257-269.
  • Kaomongkolkit R,Jamdee K,Chaisomboon N.Antifungal activity of Alpha-mangostin against Candida albicans. Journal of oral science. 2009; 51: 401-406.
  • Wikipedia.Purple mangosteen[Internet].2012[cited 2012 Nov 1].Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/ Purple_mangosteen.