บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

วิธีการเช็ค อย. และขั้นตอนตรวจสอบเลขที่ อย.
อาหารช่วยป้องกันแสงแดด

1. เข้าเว็บไซต์นี้ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id=cos&consumer=0

เพื่อเช็คอย. ครีม เครื่องสำอาง หลังจากนั้นกดคลิกที่ ข้อมูลรับแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง

อาหารช่วยป้องกันแสงแดด

2. กดเช็คที่หน้าช่องค้นจากเลขที่แจ้ง (เลขที่อย. หรือเลขที่จดแจ้ง)

อาหารช่วยป้องกันแสงแดด

3. กรอกเลขที่อย. ลงในช่องนั้นรูปแบบเช่น 10-1-5501999 เป็นต้น

อาหารช่วยป้องกันแสงแดด

4.ให้กดค้นหา หรือถ้าปุ่มค้นให้ไม่ขึ้นให้กด Enter จะพบข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ของสิ่งที่เราค้นหาเลขที่ อย. ถ้าไม่พบแสดงว่าเลขที่อย. นั้นเป็นของปลอม

อาหารช่วยป้องกันแสงแดด