บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

คุณค่าของพืชสมุนไพร”โสม”รักษาสารพัดโรค

โสม เป็นพืช สมุนไพร ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้และยอมรับนับถือกันอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยนับถือกันมานานกว่า 5,000 ปีว่าเป็นยาวิเศษที่ทรงคุณค่า ต่อมาการนิยมใช้โสม ได้ แพร่หลายไปยังส่วนต่างๆของโลก และในปัจจุบันมีการเพาะปลูกโสมกันทั่วไปทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่นเกาหลี รัสเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา อย่างไรก็ตามโสม มีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์แต่ละพันธุ์จะมีสรรพคุณแตกต่างกันขึ้นกับสภาพภูมิ อากาศและท้องถิ่นที่ทำการเพาะปลูก โสมพันธุ์ดีที่สุดนั้นมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Panax ginseng C.A. Mayer เป็นพืชในตระกูล Araliaceae ซึ่งเป็นโสมพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศจีน และเกาหลี คำว่า Panax มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแปลว่า "รักษาได้สารพัดโรค "

ประโยชน์ของโสม

1.เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย

โสม มีคุณสมบัติต่อต้านความเมื่อยล้า Antifatigue effect ทำให้ร่างกายมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะทำงานหรือออกกำลังกายสารพลังงาน ATP และ Glycogen ที่มีอยู่ใน กล้ามเนื้อจะถูกใช้หมดอย่างรวดเร็วและเกิดกรดน้ำนม Lactic Acid เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้า โสมจะช่วยให้เยื่อเซลล์สามารถดูดซึมออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึง 21% มีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญ ภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ร่างกายจึงปลดปล่อยพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้นอัตราการเกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจึงลดน้อยลง นอกจากนี้โสมยังช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติเร็วยิ่ง ขึ้น ร่างกายจึงเหน็ดเหนื่อยช้าลงและอดทนต่อการทำงานได้ดีขึ้น

2.ต้านความเครียด

โสม มีคุณสมบัติ ต้านความเครียด Antistress Effect โดยช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถอดทนต่อความเครียดได้ในระดับหนึ่ง โดยฮอร์โมน ACTH จากต่อมใต้สมองจะเป็นตัวควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนต่อมหมวกไต ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันและต่อ ต้านความเครียด โดยเร่งกระบวนการเมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ต่างๆ เพื่อปลดปล่อยพลังงานและสารออกมาต้านความเครียดได้

3.ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

Ginsenosides Rg1 ใน โสม มีคุณสมบัติกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางให้ตื่นตัว แต่จะออกฤทธิ์ต่างจากยากระตุ้นประสาทจำพวก Amphetamine หรือ Cocaine จึงไม่มีผลต่อการนอนหลับตามปกติและ Ginsenosides Rb และ Rc ออกฤทธิ์เกี่ยวกับการระงับประสาท ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด โสมจึงมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยเป็นทั้งตัวช่วยให้ประสาทตื่นตัวและระงับผ่อนคลายประสาท ทั้งนี้การออกฤทธิ์กระตุ้นหรือระงับนั้นขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการของ ร่างกาย

4.ผลต่อสมรรถภาพทางเพศ

เชื่อกันว่า โสม มีฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้น กำหนัดทางเพศ แต่การวิจัยค้นความด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่พิสูจน์ว่าโสมไม่ได้มี ฤทธิ์ต่อฮอร์โมนเพศ หากการบำรุงด้วยโสมทำให้สมรรถภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง จึงส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศมีความสมบูรณ์ขึ้นไปด้วย

5.ช่วยลดปริมาณน้ำตาลในผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

จากากรทดสอบเชิงคลีนิกมีผลชี้ว่า โสม อาจทำให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันการเกิดอาการชาตามนิ้วมือและปลายเท้า การเกิดแผลเน่าเปื่อย นอกจากนี้Ginsenosides Rb1 และ Re ยังมีฤทธิ์คล้ายอินซูลิน จึงอาจช่วยลดขนาดการใช้อินซูลินในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้

6. ช่วยเร่งฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย

จากการศึกษาวิจัยและผลทางคลีนิกพบว่า โสมสามารถต้านโรคและอันตรายจากรังสีรวมถึงสารพิษต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคแทรกซ้อนบางชนิด ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกาย และเพิ่มสมรรถภาพในการ ต้านความเครียด ซึ่งส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น จึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหายเป็นปกติจากอาการป่วยเร็วขึ้น

7.ช่วยชะลอความแก่

กระบวนการเผาผลาญ ไขมันของร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงาน เรียกว่า Lipid oxidation เป็นสาเหตุทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่สลายตัวจากออกซิเจน อนุมูลอิสระนี้จะทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ให้เสื่อมสลายลงตามกระบวนการของความชรา โสมสามารถทำลายอนุมูลอิสระของออกซิเจน ช่วยให้เนื่อเยื่อเสื่อมสภาพช้าลง ประกอบกับคุณสมบัติที่เป็นตัวปรับสภาพ “ Adaptogenic agent ” ของโสมทำให้ร่างกายและจิตใจทนต่อความกดดัน ส่งผลให้มีการชะลอกระบวนการเสื่อมของความชรา ทำให้ร่างกายคงความสดใสเยาว์วัย

อ้างอิงจาก :