ข่าวสารและกิจกรรม

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนโดยมี บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเม็ดบีทน้ำผลไม้และการทำสบู่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558
จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิทยากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์และนักเรียนที่สนใจ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองทำจริงกลับไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ