ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบแป้งโรยเท้าจำนวน 8,000 กระป๋องและผ้าปิดจมูก จำนวน 10,000 ผืนให้กับคณะตัวแทนจากกองทัพบก เมื่อเพื่อนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด
กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด