ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม ROTARY ONE DAY

สโมสรโรตารี ปทุมวัน ได้ร่วมจัดกิจกรรม Rotary One Day ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนพระรามเก้า กาญจนาภิเษก โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิมเสนน้ำและการทำเยลลี่วิตามิน โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรม ROTARY ONE DAY กิจกรรม ROTARY ONE DAY
กิจกรรม ROTARY ONE DAY กิจกรรม ROTARY ONE DAY

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี

สโมสรโรตารี ปทุมวัน ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนในเขตปทุมวัน และสโมสรโรตารี่สิงห์บุรี จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยมอบของบริจาคและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นแก่นักเรียนและชุมชน

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี