Frequency Asked Question (FAQ)

JSP Herbal Center ได้รวบรวมคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อย ๆ ดังนั้นทางทีมงานจึงได้จัดรวบรวมคำถามเหล่านั้นและหาคำตอบไว้รอเพื่อให้ร้านค้าหรือผู้สอบถามเข้ามาสามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ดังนี้ค่ะ

คำถาม
OEM คืออะไร ?
คำตอบ

     OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer หมายถึง การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้การผลิตของเรารวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย มักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง และโรงงานที่ไม่มีความชำนาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์

     สำหรับบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ของเราสามารถรับจ้างผลิตได้ทั้ง ยา สมุนไพร อาหารเสริม โดยสามารถผลิตได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขอขึ้นทะเบียน อย. ,R&D เพื่อหาความเหมาะสมในการผลิตและคุณภาพของสินค้า, ตอกเม็ด, บรรจุแคปซูล, บรรจุขวด, บรรจุแผง บริสเตอร์, บรรจุแผงอลูมิเนียม, บรรจุกล่อง, พิมพ์วันที่ผลิตและหุ้มฟิล์มหด ตรวจหา เชื้อที่ทำให้เกิดโรคและหาสารสำคัญบางชนิด สำหรับผู้ที่มีวัตถุดิบอยู่แล้วก็สามารถนำวัตถุดิบของท่านมาให้เราบรรจุได้ โดยเราจะตรวจคุณภาพ ก่อนนำมาผลิต และบรรจุ

     จำนวนขั้นต่ำในการรับจ้างผลิตขึ้นอยูกับความยากง่าย โดยโรงงาน JSP ของเรา จะประเมินจาก

  • จำนวนสารที่ใส่ว่ามีกี่ตัว
  • สารที่ใส่ sensitive ต่อความชื้น หรือแสงหรือไม่
  • เสี่ยงต่อการพาเชื้อมาปนเปื้อนหรือไม่ โดยเราจะมีการตรวจสอบอย่างดีก่อน
  • R&D ของเราจะบอกว่า การบรรจุเหมาะที่จะเป็น แคปซูล หรือเม็ด และต้องผ่านขั้นตอนอะไรก่อนหรือไม่ เช่น ขั้นตอนการตอกอัดเพื่อเพิ่ม density หรือการผสมเปียกก่อนบรรจุ แคปซูล

     จำนวนขั้นต่ำที่คุ้มค่ากับขั้นตอนมากมายนี้คือ 100,000 เม็ด สำหรับเริ่มต้น เพราะถ้าน้อยกว่านี้จะไม่คุ้มกับต้นทุนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสีย ก็เป็นเหตุผลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้ราคาการรับจ้างของเราค่อนข้างสูงกว่าที่อื่น

  โดย ฝ่ายผลิต บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 30 สิงหาคม 2555

คำถาม
ทำไม JSP ต้องมีการรองรับมาตราฐาน ISO/IEC 17025 ?
คำตอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ JSP เพราะมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถือเป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับในด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ ถ้าบริษัท หรือโรงงานไหนมีห้องปฏิบัติการแล้วได้รับการรับรองระบบคุณภาพนี้ ถือว่าห้องปฏิบัติการนั้นมีความเชื่อมั่นได้ทั้งการใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล, มีบุคคลากรที่ปฎิบัตงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีความเชี่ยวชาญ ถูกต้องแม่นยำ,อุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบการจัดการ การควบคุมเอกสาร และการออกเอกสารที่เป็นที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพราะฉนั้นลูกค้าผลิตภัณฑ์ของ บริษัท JSP ย่อมมั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลิตภ้ณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ที่ออกจากบริษัทเรา เพราะได้ผ่านการรับรองการวิเคราะห์ จากห้องปฏิบัติการทีมีมาตรฐานเช่นกันครับ
  โดย คุณมานิตย์ เล็กเลิศภิญโญ Senior Office Manager วันที่ 28 สิงหาคม 2555
คำตอบ คุณมานิตย์ให้คำตอบได้ครอบคลุมแล้วครับ เพราะจุดมุ่งหมายของ ISO/IEC17025 ก็คือ 1) ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา 2) เมื่อเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 การผลิตทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้สภาวะแห่งการควบคุมและการธำรงไว้แห่งคุณภาพ ทำไมลูกค้าจึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะเราคัดเลือกและตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบ เราไม่ปล่อยปละละเลย ทุกขั้นตอนของการผลิตโดยเราจะต้องตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดที่ระบุในระบบ ISO/IEC17025 ซึ่งแน่นอนระบบนี้เป็นระบบสากลที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งหมดนี้ทำให้เชื่อได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรามีมาตรฐาน สม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot
  โดย อาจารย์ทองปาน เทียมราช plant Manager วันที่ 29 สิงหาคม 2555
คำตอบ ในส่วนของผมเห็นว่า มาตรฐานต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เราได้มีการพัฒนาคุณภาพในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น และมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจที่จะใช้สินค้าและบริการของเรามากกว่าที่จะใช้มาตรฐานทั่วไป อีกอย่างหนึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าบุคคลากรของเรา มีความพร้อมที่จะยกระดับและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานเดิมอยู่เสมอ เป็นการคัดเกรดคุณภาพความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีอยู่ในตลาด เป็นการพิสูจน์และตอกย้ำผู้ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเราอีกทางหนึ่งครับ
  โดย อาจารย์อนันต์ ศศีกีรติ ที่ปรึกษา Managing Director วันที่ 29 สิงหาคม 2555
คำตอบ เพราะ JSP เราให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพมาตรฐานทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและการให้บริการมาตรฐานของห้องปฏิบัติการก็มีหลายแบบทั้ง GLP ทั้ง ISO/IEC 17025 แต่เมื่อดูกันในรายละเอียดแล้วมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานหนึ่งที่ถือว่าทันสมัย มีความเป็นสากลและครอบคลุมในส่วนของงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมากที่สุดแล้วในตอนนี้ เราจึงเน้นทำตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ISO/IEC 17025 คือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่น ๆ การที่ JSP มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภค และคู่ค้าของเรามั่นใจได้ว่า สินค้า หรือบริการการตรวจวิเคราะห์ที่ออกจากห้องแลปของเราไปเป็นไปตามหลักวิชาการ ได้มาตรฐานสากล สามารถส่งออกสูตลาดโลกได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำในประเทศต่างๆ อีกเพิ่มโอกาส และช่องทางการตลาดที่มากขึ้น ถ้าจะตอบเอาความจริงขึ้นมาหน่อย ที่เราทำ ISO/IEC 17025 ถึงแม้มันจะยุ่งยากในระยะเริ่มแรก และต้องใช้งบประมาณในการลงทุนแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับโรงงาน หรือห้องปฏิบัติการอื่นๆ และการทำมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ก็อ้างอิง ISO 9001 ก็จะทำให้ทำ ISO 9001 ได้ง่ายขึ้นไปในตัว ในระยะยาวระบบการทำงานที่ดี สามารถลดต้นทุน และทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นด้วย
  โดย คุณกฤษณา จาปัญญา Assistant Manager วันที่ 28 สิงหาคม 2555
คำตอบ การทำ ISO 17025 เป็นการทำมาตรฐานในการวิเคราะห์ให้เป็นตามมาตรฐานสากล ซึ่งหาก lab ใดได้รับมาตรฐานดังกล่าวแล้ว สามารถรับรองผลการวิเคราะห์ของ lab นั้นได้ในการรับรองนี้ก็จะเป็นการรับรองให้กับผู้ที่นำตัวอย่างมาวิเคราะห์ แล้วอ้างผลกับ Auditor หรือผู้ตรวจโรงงานได้โดยการรับรองนี้จะไม่จำกัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ในต่างประเทศก็จะยอมรับด้วย อนึ่ง ISO และ IEC จะแตกต่างกันตรงที่ว่า ISO = International Organization for Standardization จะเป็นการวัดมาตรฐานการวิเคราะห์ แต่ IEC = International Electrotechnical Commission จะเป็นมาตรฐานในการใช้เครื่องมือ ซึ่งเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือนั่นเอง ดังนั้น lab JSP ก็จะทำมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ของ lab สามารถรับรองได้แล้วบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการผลวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง ในบริเวณภาคเหนือก็จะสามารถมาจ้างวิเคราะห์ได้เป็นทางเลือกหนึ่งให้โรงงานในจังหวัดลำพูน และเป็นการยกระดับ lab ของ JSP ด้วย
  โดย คุณนิลุบล ราหุรักษ์ Assistant Manager วันที่ 1 กันยายน 2555

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง