Lab QA & QC

วันศุกร์ ที่29 มิถุนายน 2555 รายงานผลการเรียนรู้จากแผนก QA&QC

ข้อมูลที่ได้ศึกษาดูงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด แผนก QA&QC (Quality Assurance: QA & Quality Control: QC) ตอนที่ 1

ผู้ให้ความรู้ คุณนิลุบล ราหุรักษ์ ตำแหน่ง QA&QC Assittance manager

โดยคุณนิลุบล ได้เริ่มแนะนำพื้นที่ในการทำงานของ QA & QC (การประกันคุณภาพ Quality Assurance: QA และ การควบคุมคุณภาพ Quality Control: QC) พื้นที่ใช้งานตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน ซึ่งแบ่งห้องปฏิบัติการทางเคมีเป็น 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางเคมี 1 และ 2 โดยภายในห้องปฏิบัติการทางเคมี 1 ประกอบด้วย

  • ห้องเก็บตัวอย่าง มีไว้เพื่อจัดเก็บยาหมดอายุ โดยเก็บยาหลังหมดอายุไว้ 1 ปี เก็บวัตถุดิบไว้ 2ปี (บางอย่างบางกรณี 3 ปี )
  • ห้องล้างอุปกรณ์เคมี ภายในประกอบด้วย อ่างล้างอุปกรณ์ ทำจาก Stainless steel 304L ออกแบบเฉพาะให้ทนต่อการกัดกร่อน มีโครงสร้างหนาแน่น ชั้นวางอุปกรณ์ ทำจากไม้อัดและเรซิ่น
  • พื้นห้องทำด้วย Epoxy มีคุณสมบัติ คือ มันวาว ทนต่อการกัดกร่อน
  • ผนัง Iso wall / Iso panal หนา 10 ซม. สร้างด้วยแผ่นเหล็กและโฟมอัด เพื่อคุณสมบัติทางด้านความคงทน แข็งแรง

Lab ของ JSP Herbal Center นอกจากจะเปิดมาเพื่อควบคุมคุณภาพของโรงงาน JSPPharma แล้วยังเปิดกว้างในการใช้สถานที่เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษา วิทยาศาสตร์,เภสัชกร,หมอ อีกด้วย JSP Herbal Center มุ่งมั่นที่จะสร้าง Lab ของเราให้ได้มาตรฐาน ISO / IEC 17025 เพื่อที่จะเป็น lab กลางในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ อาหาร,ยา และน้ำดื่มของภาคเหนือ เพื่อรองรับการเติบโตของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน

ปัจจุบันเรามี Lab เคมี, Lab เครื่องมือพิเศษ, Lab จุลินทรีย์ ผู้ปฏิบัติงานของโรงงาน JSP Pharma เป็นเภสัชกร แผนปัจจุบัน และ นักวิทยาศาสตร์อีกหลายตำแหน่ง จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยม

ห้อง Lab ที่ JSP Pharma สาขา ลำพูน
ห้อง Lab ที่ JSP Pharma (กรุงเทพมหานคร)
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง