JSP สาขาลำพูน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ลำพูน

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดถนนใหญ่ ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงใหม่ ที่อยู่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-553-250

EVENT ลำพูน MANUFACTURING บุคลากรสาขาลำพูน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ลำพูน เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมใหม่และ ผลิตยาสมุนไพร (ยาแผนโบราณ) ของเราเพิ่มจากโรงงานที่พระรามสาม ซึ่งที่พระรามสามเองมีอยู่สองโรงงานคือ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ผลิตยาแผนปัจจุบัน และ ยาแผนโบราณ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ค็อกซ์ และรับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน ทั้งยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาครีม และ ยาฮอร์โมน โดยมีการแยกสัดส่วนการผลิตอย่างชัดเจน อีกโรงงาน คือ ในพื้นที่เดียวกัน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่พระรามสาม

หนังสือเชิญชวนเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน

Download!!! หนังสือเชิญชวนเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน

Download!! เอกสารแนะนำ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด

Download!! แผ่นพับแนะนำ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด

เรามีโรงงานผลิตอาหารเสริมที่สามารถผลิต เม็ด แคปซูล น้ำ และ ซอง โดยมีสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า 200 ชนิด ณ ปี 2011โดย บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ของนม และ ลูกอม บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ มาตรฐาน GMP และ ISO9001:2008 และอยู่ระหว่างการจด HALAL สิ้นปี 2011 นี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ลำพูน สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการการผลิตอาหารเสริม ในตราสินค้าของลูกค้า (own brand) หรือรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อรองรับการเติบโตของการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงอีกมาก
จุดเด่น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ปรเทศไทย) จำกัด สาขา ลำพูน
 • สามารถตอบสนองตลาด ภาคอีสาน และภาคเหนือได้ง่าย โดยมีสำนักงานขายอยู่ลำพูน
 • กำลังการผลิตที่เพียงพอ ต่อการรับจ้างผลิตสำหรับอาหารเสริมและยาสมุนไพรทั้งตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN
 • อยู่ศูนย์กลางอาเซียน ซึ่งสามารถขนส่งโดยทางรถผ่านทางด่านชายแดนอยู่สะดวก
 • สะดวกต่อการติดต่องาน จากประเทศเพื่อนบ้าน
 • ออกแบบตามมาตรฐาน GMP PICs ทำให้สินค้าที่ผลิตกับเราส่งออกได้ทั่วโลก
 • สามารถเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ ได้ภายใน 30 นาที
 • มีแรงงานในพื้นที่เพียงพอต่อการเพิ่มกำลังการผลิต
 • เครื่องจักรทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/s โดยใช้เครื่องรุ่นล่าสุดที่มีในปัจจุบัน ส่วนที่สัมผัสผลิตภัณฑ์เป็น stainless 316 ทั้งหมดและ มีการทำ IQ, OQ, PQ
 • ระบบอากาศ HVAC สามารถควบคุมความดันอากาศในห้อง clean room ,ควบคุมความเย็น ความชื้น ทำให้ได้คุณภาพสินค้าได้ดียิ่ง
 • มีทีมงานครบทั้งเภสัชกรทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพและนักวิทยาศาสตร์และมีการประสานเรื่องทรัพยากรบุคคลกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่
 • พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม
 • พืืนที่โรงงานสามารถขยายได้อีกหลายเฟส เพื่อรองรับการเติบโตได้หลายเท่า
 • สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานให้กับนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

ทางโรงงานเราเป็นโรงงานรับจ้างผลิตมีนโยบายเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารเสริมและยาสมุนไพร ที่ต้องการปรับปรุงโรงงานของท่านให้ได้ GMP ง่ายต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ไม่ต้องการลงทุนโรงงานผลิตอาหารเสริม และสมุนไพร สามารถมาใช้บริการจ้างเราผลิตกับเราได้ง่าย ไม่ต้องไปถึง กทม.