ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัยแดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม SEP1 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมดูงาน บริษัท Mark Plus และเข้าร่วมการอบรมกับ กูรูทางการตลาด คุณ HERMAWAN ผู้แต่งหนังสือ Marketing 3.0 ร่วมกับ Prof Kotler ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดยุคที่สามของเทร็นตลาดโลก

 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.  ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.
 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัยแดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งร่วมกันทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าดาราภิรมณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.
 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.  ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

ร่วมทอดกฐินกับดีเจโจ้

ร่วมทอดกฐินกับดีเจโจ้ คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัย แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ร่วมกันทอดกฐินกับ ดีเจโจ้ ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกหนองแจน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ซีดีไอพีได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโล่และประกาศนียบัตร เนื่องจาก บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จัดโดย สำนักงากงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สลว.) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

ซีดีไอพีได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง
 ซีดีไอพีได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง  ซีดีไอพีได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานอบรมในหัวข้อ กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้อง Boardroom2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย


งานอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง

งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางของ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ฟ้าใสรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนานและเต็มที่กับทุก ๆ กิจกรรม

 งานอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง
 งานอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง  งานอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง
 งานอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง  งานอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง