ข่าวสารและกิจกรรม

ออกรายการปากโป้ง

 ออกรายการปากโป้ง

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ออกรายการปากโป้ง โดยจะออกอากาศทางช่อง 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2557


ให้สัมภาษณ์ โพสต์ทุเดย์
 ออกรายการ SMART FOCUS

คุณสิทธิชัย และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ คนเด่นคนดัง เรื่อง สิทธิชัย-พิษณุ 2 ผู้บริหาร ซีดีไอพี วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ออกรายการ SMART FOCUS ใน true vision SD49 HD72 SMART SME Channal PSI True 49 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น.

 ออกรายการ SMART FOCUS  ออกรายการ SMART FOCUS

สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
 สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์หัวข้อ "ศาสตร์ลงทุนประยุกต์ใช้ในธุรกิจ" ของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


 สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ  สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายการอบรม การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC ภายใต้โครงการ "การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC" ณ ห้องแกรนด์สเตชั่น ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง