ข่าวสารและกิจกรรม

ออกรายกาาร BUSINESS CONNECTION
ออกรายกาาร BUSINESS CONNECTION

คุณสิทธิชัย และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ออกรายการ BUSINESS CONNECTION โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร คลื่นวิทยุ FM 96.5 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

เข้าร่วมพิธีลงนามโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ หลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประจำปี 2557 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

เข้าร่วมพิธีลงนามโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีลงนามโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CAHB
ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CAHB

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2557

ลงคอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน
ลงคอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน

ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ section: การเงิน-ลงทุน/หุ้น-การเงิน ปีที่ 27 ฉบับที่: 9300 หน้า 18(กลาง) คอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน นักวิทย์เห็นโอกาสทองตลาดหุ้นเล็งระดมทุนปั้นธุรกิจร้อยล้าน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน
ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน

ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: Bizweek/ถนนนักลงทุน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 9ฉบับที่ 507 หน้าที่: 8(ล่าง) คอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน

รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยายในงาน Executive Club@TSP 2014 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 งานนี้มีจุดประสงค์ดังนี้

  1. แนะนำประธานชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคนปัจจุบัน ได้แก่ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด
  2. บอกเล่ามุมมองหลากหลาย ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภายใน อวท. กับศูนย์แห่งชาติ

รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP
มอบของที่ระลึก คุณมาลี วัชโรทัย
มอบของที่ระลึก คุณมาลี วัชโรทัย

คุณ มาลี วัชโรทัย ผู้สนับสนุนโครงการสปอร์หลินจือ ของสวนเกษตรเมืองงายและคุณพีท ฝ่ายประสานความสัมพันไทยจีนรับมอบของที่ระลึกจากคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์

เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท

เจ้าพงษ์เดชและคณะ รวมถึงคุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชม หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557

แลกของปีใหม่ ชุดกิมมิก"ยังชีพ CDIP" กับ สินค้าจากญี่ปุ่น BJC
แลกของปีใหม่ ชุดกิมมิก

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ แลกของปีใหม่ ชุดกิมมิก"ยังชีพ CDIP" กับ สินค้าจากญี่ปุ่น BJC กับคุณ สุวรรณี ภู่ภานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

มอบภาพเขียน(พรหมวิหารธรรม)ถึงคุณธีระพล
มอบภาพเขียน(พรหมวิหารธรรม)ถึงคุณธีระพล

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ มอบภาพเขียน (พรหมวิหารธรรม) ถึงคุณธีระพล เกียรติสุรนนท์ รองผู้จัดการใหญ่ - กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง