ข่าวสารและกิจกรรม

เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014

เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงาน Executive Club@TSP 2014 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร สวทช. ผู้บริหารบริษัทเอกชนใน อวท. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเชิงธุรกิจและวิชาการ อันจะทำให้เกิดความร่วมมือกันทำงานต่อไปในอนนาคตนั้น โดยกำหนดจัดงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. ณ โถงชั้น 1 ตึก A อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
เข้าร่วมการทำบุญงานปริวาศกรรม ณ วัดพระธาตุ
เข้าร่วมการทำบุญงานปริวาศกรรม ณ วัดพระธาตุ

คุณจินตนา สินติพิสุทธ์ ประธานกรรมการ บริษัท เจเอสพี และคุณ มาลี วัชโรทัย พร้อมคณะได้เข้าร่วมการทำบุญงานปริวาศกรรม ณ วัดพระธาตุ ห้าดวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่จัดเป็นประจำทุกปีวันที่ 10-20 มกราคม เพื่อให้พระที่ต้องอาบัติสังฆาฑิเสสได้อยู่กรรมเพื่อชำระศีลให้บริสุทธ์ ตามคติของพระพุทธศาสนา

ทำบุญโรงงานประจำปี 2556

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำบุญประจำปี 2556 พระพรหมสุธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงานทุกคนในบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญโรงงานประจำปี 2556 ทำบุญโรงงานประจำปี 2556
ทำบุญโรงงานประจำปี 2556 ทำบุญโรงงานประจำปี 2556
ทำบุญโรงงานประจำปี 2556 ทำบุญโรงงานประจำปี 2556

บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในช่วงเช้า คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ดร.นพรุจ เวชกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

ส่วนช่วงบ่าย คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัดได้มีโอกาสรับเกียรติได้ร่วมอัดวิดีโอกับทีมงาน หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
ร่วมงานสโมสรโรตารี Rotary One Day
ร่วมงานสโมสรโรตารี Rotary One Day คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้เข้าร่วมงาน Rotary One Day ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสวนลุมพินี จัดขึ้นโดย สโมสรโรตารีปทุมวันและสโมสรโรตารีต่างๆในภาค 3350 วันที่ 28 พฤษศจิกายน พ.ศ. 2556
มอบเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

มอบเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีไทย-ญี่ปุ่น มอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มอบเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง