ข่าวสารและกิจกรรม

จัดงานแสดงสินค้า chiang mai health cuisine & beauty fair 2013

จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ที่ผลิตจากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ในงาน chiang mai health cuisine & beauty fair 2013 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดงานแสดงสินค้า chiang mai health cuisine & beauty fair 2013 จัดงานแสดงสินค้า chiang mai health cuisine & beauty fair 2013
เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์

คุณจินตนา แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.00

ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทยในประเทศจีน

คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ได้เข้าร่วมการออกร้านในงานเทศกาลไทย Thai Arts and Cultural Festival 2013 วันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ Time Paradise Walk นครฉงชิ่ง

เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทยในประเทศจีน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอบรมผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ

พนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมโครงการพัฒนาอบรมผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการปรึกษาแนะนำช่วยเหลือแก่ SMEs รุ่นที่ 1

เข้าร่วมโครงการพัฒนาอบรมผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ
เรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เรียนเชิญ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา

  1. Manufacturing process and new research and development ๑
  2. Manufacturing process and new research and development ๒
  3. Regulation and Marketing issue
เรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ PLANT DIRECTOR ได้บรรยายในหัวข้อ "CDIP ๑๐๐ ล้านใน 4 ปี รับจ้างวิจัย ใครจะเชื่อ? ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. เวลา 15.00 - 16.15 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนเอ

บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
ประชุมความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประชุมความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนการผลิต (manufacturing process)

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ เป็นอาจารย์พิเศษ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนการผลิต (manufacturing process) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับความงาม การขึ้นทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม ในรายวิชา nutritional cosmetics (อาหารเพื่อความงาม)ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนการผลิต
ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม ระดมความคิด เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม 3 สาขา โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้จัดขึ้น โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น

ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บรรยาย GMP อุตสาหกรรมสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิด 2013

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด บรรยาย GMP อุตสาหกรรมสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิด "ประสบการณ์การพัฒนาโรงงานผลิตให้ได้ GMP" วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องฟินิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 7-8 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10

บรรยาย GMP อุตสาหกรรมสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิด 2013 บรรยาย GMP อุตสาหกรรมสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิด 2013
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง