ข่าวสารและกิจกรรม

เว็บไซต์ jspherbalcenter ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

เว็บไซต์ jspherbalcenter ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักกลางทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

สัมภาษณ์นิตยาสาร SME's สร้างอาชีพ ฉบับ มีนาคม 2556

คุณ พิษณุ และ คุณ สิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้สัมภาษณ์คอลัมน์ CEO Talk ของ นิตยาสาร SME's สร้างอาชีพ ฉบับ มีนาคม 2556

สัมภาษณ์นิตยาสาร SME's สร้างอาชีพ ฉบับ มีนาคม 2556 สัมภาษณ์นิตยาสาร SME's สร้างอาชีพ ฉบับ มีนาคม 2556
คณะผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี ประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา

คณะผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี ประเทศไทย นำทีมโดยคุณ สิทธิชัย และ พิษณุ แดงประเสริฐ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา BIOTECH Bangkok Herbarium(BBH) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อหาไอเดียในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง