ข่าวสารและกิจกรรม

เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะเยี่ยมชมจาก เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะทำงานพัฒนางานเภสัช จังหวัดลำพูน นำโดย คุณจิระ วิภาสวงศ์ ตำแหน่งเภสัชกรเชียวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี่ (ประเทศไทย) จำกัด

รับฟังการบรรยายและการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ ของแผนก QC

คุณจิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนคณะ ฯ กล่าวขอบคุณที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้

คุณสมจิตร สันติไพจิตร ผู้จัดการแผนกผลิต กล่าวต้อนรับคณะทำงานเภสัชกรรม จังหวัดลำพูน และนำชมบริเวณผลิต

เข้าชมในบริเวณผลิตค่ะ

ลงบันทึกสมุดเยี่ยมชม

ภก.ดร.ทองปาน เทียมราช ผู้จัดการโรงงาน กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำโรงงาน วิสัยทัศน์ และให้ทางคณะทำงานพัฒนาเภสัชกรรมจังหวัดลำพูน รับชมวีดิทัศน์แนะนำ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี่ (ประเทศไทย) จำกัด

มอบของที่ระลึกให้กับคณะทำงานพัฒนางานเภสัชกรรม จังหวัดลำพูน โดย คุณสรลิช แดงประเสริฐ (กรรมการบริหาร) ของ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง