ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี สาขา ลำพูน

คณะเยี่ยมชมจาก บมจ.สหพัฒนพิบูล โดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร และคุณชาติ จันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณประสิทธิชัย แจกของใช้และอาหารให้เด็กผู้ยากไร้

คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้ก่อตั้ง บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สโมสรโรตารีปทุมวัน แจกของใช้และอาหารให้เด็กผู้ยากไร้ภาคเหนือ

อบรม ISO/IEC 17025 ของ QC LPN ค่ะ ในวันที่ 17 และ 18 มกราคม 2556

ความรู้ความเข้าใจและการเขียนเอกสาร ISO 17025 วันที่ 10-11,17-18 /01/2556 เชิญวิทยากรมาอบรมที่ เจเอสพีลำพูน ค่ะผู้เชียวชาญ ชื่อ คุณจิรพรรณ บุญสูง

ใบอนุญาติโฆษณา ยาแคปซูลชุมเห็ดเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตโฆษณาทางสื่อทั่วไป ยาแผนโบราณ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ยาแคปซูลชุมเห็ดเทศ

ใบอนุญาติโฆษณา ยามะระขี้นกชนิดแคปซูล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตโฆษณาทางสื่อทั่วไป ยาแผนโบราณ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ยามะระขี้นกชนิดแคปซูล

ใบอนุญาติโฆษณา ยาเม็ดไดกีนอน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตโฆษณาทางสื่อทั่วไป ยาแผนโบราณ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ยาเม็ดไดกีนอน

ใบอนุญาติโฆษณา ไดกีนอน แคปซูล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตโฆษณาทางสื่อทั่วไป ยาแผนโบราณ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ไดกีนอน แคปซูล

ใบอนุญาติโฆษณา ยาน้ำบำรุงร่างกายผสมโสม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตโฆษณาทางสื่อทั่วไป ยาแผนโบราณ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ยาน้ำบำรุงร่างกายผสมโสม Compound Ginseng Tonic

ใบอนุญาติโฆษณา ยาอมผสมมะแว้งรสบ๊วย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ออกใบอนุญาตโฆษณาทางสื่อทั่วไป ยาแผนโบราณ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ยาอมผสมมะแว้งรสบ๊วย

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง