ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ฝ่ายบุคคลจัดให้มีการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยผู้ที่เข้าอบรมเป็นระดับ Ass't manager ขึ้นไป

งานไทยเฟสติวัลที่ห้างเซ็นทรัล สาขานครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ OEM & NPD Director ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ เดินทางไปร่วมงานไทยเฟสติวัลที่ห้างเซ็นทรัล สาขานครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอร์เรชั่น (CRC) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู การบินไทย รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้จัดงานแสดงสินค้า อาหาร และแสดงวัฒนธรรมไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม

ท่านกงศุลและคุณสุธิธรรม มาเยี่ยมที่บูทครับ ขอบพระคุณท่านมากครับ

ยืนรอรรับเสด็จพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ น้องตาล และน้องลี่บูทสปา แต่งชุดไทยมารับเสด็จฯ งานเปิดห้างเซ็นทรัลเช่นกันครับ งานนี้คนไทยไปงาน miracle thai โดยกงศุลฯ จัดครับ ขอขอบพระคุณคุณหญิงฯ ครับที่มาเยี่ยมบูทและสินค้าของJSP
บรรยากาศภายในห้างเซ็นทรัล สาขานครเฉิงตู บรรยากาศในงานครับคุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ไปเสนอสินค้าที่ห้างเซ็นทรัล สาขานครเฉิงตู กาแฟ J-Slim
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง