ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 กันยายน 2555 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105548150111 ตามคำขอที่ 1012555000116 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ โดยทำการจดทะเบียนเว็บไซต์ดังนี้

  • www.jspherbalcenter.net ให้บริการรับจ้างผลิตยาสมุนไพร
  • www.jspglobaltrading.com ให้บริการจำหน่ายชุดตรวจ ยาเสพติด เครื่องมือแพทย์
  • www.docosmetic.com ให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง