ข่าวสารและกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 รายงานผลการเรียนรู้ จากแผนก QA & QC

ผู้ให้การแนะนำ น้องไก่ ณิชานันท์ กาวันนา

ไก่ได้แนะนำพื้นที่ในไลน์ผลิตในส่วนของโปรดัสชั่น ว่ามีห้องอะไรบ้าง และมีตัวเครื่องลักษณะแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เช่น

 • ห้องชังวัตถุดิบ ขณะที่เข้าไปนั่นกำลังชั่งผงขมิ้นชันอยู่
 • ห้องผสมยา
 • ห้องเตรียมน้ำยา
 • ห้องอบ ซึ่งจะมีการอบอยู่ 2วิธี (2ห้อง) คือ
  • ห้อง Hot air เครื่องในห้องนี้จะใช้เวลาในการอบวัตถุดิบ 6-8ชม.หรืออาจมากว่า (ใช้เวลานากมาก) ขึ้นอยู่กับความแห้งของเม็ดยา
  • ห้อง Fluid Bed Dryer เครื่องในห้องนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 30นาที – 1ชม.แค่นั่น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแห้งของเม็ดยาเช่นกัน
 • ห้องแร่งแห้ง เป็นเครื่องที่มีลักษณะใหญ่ มีหน้าที่การทำงานคล้ายกับกระชอน คือ กรองวัตถุดิบให้แยกกระจายไม่ให้ติดเป็นก้อน
 • ห้อง IBC เป็นเครื่องที่มีลักษณะเป็นเครื่องผสม มีหน้าที่ผสมวัตถุดิบแห้ง ใช้เวลาประมาร 30นาที
 • ห้องเครื่องถ่ายแกรนูล
 • ห้องผสม และบรรจุแคปซูล
 • ห้องตอก มีเครื่องตอกเม็ดยา เป็นเม็ดลักษณะกลมเล็ก
 • ขณะที่เข้าไปนั้นกำลังตอกเม็ดยาอมผสมมะแว้งรสบ๊วย
 • ห้องเคลือบฟิล์ม จะมีเครื่องพ่นน้ำยาเคลือบฟิล์มเป็นละอองลงในตัวยาบาง ๆ
 • แล้วตัวเครื่องก็ทำงานลักษณะหมุนวน คลุกตัวยาให้ทั่วกัน
 • ห้องแพ็คเม็ดยา (ยาอมมะแว้งรสบ๊วย) ใส่ซองๆละประมาณ 20 เม็ด โดยจะมีระบบแพ็คอยู่ 4 ขั้นตอน คือ
  • นับเม็ดยา 20 เม็ด
  • บรรจุเม็ดยาลงซอง
  • สุ่ม ชั่งน้ำหนัก
  • ปิดปากซองยา
 • ห้องแพ็คเม็ดยา (ยาขมิ้นชัน) ใส่ซองๆละประมาณ 10 เม็ด โดยเครื่องแพ็คอัตโนมัติ จะมีระบบแพ็คแบบหมุนวน (ได้ลองช่วยคัดเม็ดยาที่ไม่ผ่าน คือแบุ แตกหรือปริมาณข้างใน เปล่าโล่ง ไม่ได้คุณภาพก็จะคัดออก)
 • ห้องเก็บวัตถุดิบ ในห้องนี้จะมีชั้นวางอยู่ โดยแบ่งแยกวัตถุดิบไว้ 4 พวก คือ A B C และD ซึ่งอยู่ในส่วนของ PM
 • ห้องเก็บถั่ว เก็บวัสดุบรรจุ เก็บขวดขาดสำหรับบรรจุยาไว้ อยู่ในส่วนของแผนก RM
 • ห้องชั่งถั่ว
 • ห้องพิมพ์อุปกรณ์

ห้องแพ็คกล่อง บรรจุซองยาใส่กล่องๆละ 50ซอง (ได้ลองนั่งแพ็คยาบรรจุลงในกล่องกับกลุมพนักงานด้วยเขาให้สังเกตดูฉลายยาว่าตรงจุดหรือไม่ด้วย)

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง