ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน รวมทั้งเครือข่ายที่ท่านมีความร่วมมือด้วย เข้าร่วมงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. (TRF IP EXPO 2013)" ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ

1.ผลักดันงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2.สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุน เพื่อการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา (R&D)

3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

รูปแบบของงานคือ การจัดนิทรรศการเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ของ สกว. และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีได้เข้าชมและเลือกสรรเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของบริษัทที่เปิดเผยได้ ให้กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่ความ ร่วมมือในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rri2.trf.or.th/meeting/trfipexpo.aspx
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือตอบกลับความประสงค์เข้าร่วมงานมาที่อีเมลนี้ หรือหมายเลขโทรสาร 0-2298-0452

โดยผู้ที่แจ้งลงทะเบียนจะได้รับคูปองสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน และหนังสือรวบรวมผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในงาน ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rri.trf.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง