ข่าวสารและกิจกรรม

Smart Focus คุณพิษณุ แดงประเสริฐ

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ออกรายการ SMART FOCUS ใน true vision SD49 HD72 SMART SME Channal PSI True 49 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น.

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ออกรายการ Smart Focus Part 1/4
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ออกรายการ Smart Focus Part 2/4
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ออกรายการ Smart Focus Part 3/4
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ออกรายการ Smart Focus Part 4/4
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง