Production & OEM

การผลิตของ JSP Herbal Center
 • การผลิตของ JSP Herbal Center ที่สาขา ลำพูน เราสามารถผลิต ยาสมุนไพร แผนโบราณ และอาหารเสริม ภายใต้มาตรฐาน GMP เพื่อรองรับตลาดรับจ้างผลิตในประเทศและต่างประเทศ
 • กำลังการผลิตเม็ด รูปแบบให้เลือก กลม,สี ขนาด 50 – 2000 mg
 • กำลังผลิต แคปซูล ขนาดเบอร์ 0,00
 • กำลังผลิต ผง บรรจุซองขนาดต่างๆ เราผลิตในขนาด 200 kg/batch
 • การบรรจุ
  • เราสามารถ บรรจุขวดโดยใช้เครื่องนับเม็ดที่มีความแม่นยำสูง
  • บรรจุ Blister ทั้งรูปแบบ PVC – ALU , ALU – ALU
  • บรรจุซอง foil 3 – 20 gms
  • บรรจุลงกล่องด้วยความปราณีต
  • ห่อ film ทั้งรูปแบบ PVC , POF film
 • นอกจากนี้เรายังรับบรรจุอาหารเสริม และ ยาสมุนไพรแผนโบราณ ที่นำเข้ามาเป็น Bulk จากต่างประเทศ
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • บริหารงานโดย ภก.ดร. ทองปาน เทียมราช
 • ถือใบประกอบโรคศิลปะเภสัชแผนไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต เภสัชกรแผนปัจจุบัน
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต เภสัชกรแผนปัจจุบัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงาน JSP Pharma มีมาตรฐานสูง และ มั่นใจได้

ห้องเข้าฟอยล์ 1 โรงงาน JSPPharma สาขา ลำพูน

ห้องบรรจุขวดยาเม็ด โรงงาน JSPPharma สาขา ลำพูน

ห้องเอนกประสงค์ (Packing) โรงงาน JSPPharma สาขา ลำพูน

ครื่องนับเม็ดยา counting machine In process quality control
เราตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ทุกขวด
เราตรวจสอบ sticker ทุกเเผ่นก่อนแปะลงขวด Inkjet process for jspherbalcenter
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง