Production & OEM

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพร
เครื่อง Blister

เป็นเครื่องห่อหุ้มและขึ้นรูปสินค้าอัตโนมัติ ใช้ในการ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม โดยเปลี่ยนการทำงานจากการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวทำความร้อน มาเป็นการใช้แรงลม ขับเคลื่อนกระดาษด้วยความเร็วสูง โดยพลาสติกกับกระดาษจะติดเข้าด้วยกัน ใช้กับฟิล์ม PVC, PE และ PP การใช้งานของเครื่องไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการควบคุม สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุดูสวยงาม น่าใช้ อาทิเช่น ของเล่น เครื่องเขียน เครื่องใช้ภายในครัวเรือน หรือ กุญแจ เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ

เครื่องนับเม็ดยา

เครื่องนับเม็ดด้วยวิธีสั่นสะเทือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม สำหรับ นับยาเม็ด ยาลูกกลอน แคปซูลซึ่งมีการคำนวณที่แม่นยำด้วยความคลาดเคลื่อนเพียง 0.1% ผ่านการจ่ายวัตถุ 16 ช่องทางและควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่จอเป็นระบบสัมผัสทำให้ สะดวกและง่ายต่อการใช้งานสามารถมองเห็นลักษณะการทำงานตลอดเวลา เครื่องปิดมิดชิด ถอดล้างทำความสะอาดสะดวกตรงตามข้อกำหนดของ GMP นอกจากนี้ขณะที่เครื่องทำงานเครื่องจะไม่สั่นแต่ค่อนข้างเงียบและทำงานต่อเนื่องได้ในระยะยาวพร้อมที่จะจ่ายเม็ดยา 2 เลนพร้อมกัน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเครื่องนับด้วยการสั่นสะเทือน

เครื่องตอกเม็ดยา

เครื่องตอกเม็ดยา ใช้ในการตอกเม็ดยาโดยมีจำนวนสาก20 สาก ใช้ในการ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง