Production & OEM

รายงานผลการเรียนรู้ จากแผนก PD

วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2555 รายงานผลการเรียนรู้ จากแผนก PD ผู้ให้การแนะนำ น้องไก่ ณิชานันท์ กาวันนา ไก่ได้แนะนำพื้นที่ในไลน์ผลิตในส่วนของโปรดัสชั่นว่ามีห้องอะไรบ้างและมีตัวเครื่องลักษณะแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เช่น

 • ห้องชังวัตถุดิบ ขณะที่เข้าไปนั่นกำลังชั่งผงขมิ้นชันอยู่
 • ห้องผสมยา
 • ห้องเตรียมน้ำยา
 • ห้องอบ ซึ่งจะมีการอบอยู่ 2วิธี (2ห้อง) คือ
  • ห้อง Hot air เครื่องในห้องนี้จะใช้เวลาในการอบวัตถุดิบ 6-8 ชม.หรืออาจมากว่า (ใช้เวลานานมาก) ขึ้นอยู่กับความแห้งของเม็ดยา
  • ห้อง Fluid Bed Dryer เครื่องในห้องนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 30นาที – 1ชม.แค่นั่น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแห้งของเม็ดยาเช่นกัน
  • ห้องแร่งแห้ง เป็นเครื่องที่มีลักษณะใหญ่ มีหน้าที่การทำงานคล้ายกับกระชอน คือ กรองวัตถุดิบให้แยกกระจายไม่ให้ติดเป็นก้อน
 • ห้อง IBC เป็นเครื่องที่มีลักษณะเป็นเครื่องผสม มีหน้าที่ผสมวัตถุดิบแห้ง ใช้เวลาประมาร 30นาที
 • ห้องเครื่องถ่ายแกรนูล
 • ห้องผสม และบรรจุแคปซูล
 • ห้องตอก มีเครื่องตอกเม็ดยา เป็นเม็ดลักษณะกลมเล็ก
 • ขณะที่เข้าไปนั้นกำลังตอกเม็ดยาอมผสมมะแว้งรสบ๊วย
 • ห้องเคลือบฟิล์ม จะมีเครื่องพ่นน้ำยาเคลือบฟิล์มเป็นละอองลงในตัวยาบางๆ
 • แล้วตัวเครื่องก็ทำงานลักษณะหมุนวน คลุกตัวยาให้ทั่วกัน
 • ห้องแพ็คเม็ดยา(ยาอมมะแว้งรสบ๊วย)ใส่ซองๆละประมาณ 20เม็ด โดยจะมีระบบแพ็คอยู่ 4 ขั้นตอน คือ
  • นับเม็ดยา 20เม็ด
  • บรรจุเม็ดยาลงซอง
  • สุ่ม ชั่งน้ำหนัก
  • ปิดปากซองยา
 • ห้อง แพ็คเม็ดยา (ยาขมิ้นชัน ) ใส่ซองๆละประมาณ 10เม็ด โดยเครื่องแพ็คอัตโนมัติ จะมีระบบแพ็คแบบหมุนวน(ได้ลองช่วยคัดเม็ดยาที่ไม่ผ่าน คือ แบะ แตกหรือปริมาณข้างใน เปล่าโล่งไม่ได้คุณภาพก็จะคัดออก
 • ห้องเก็บวัตถุดิบ ในห้องนี้จะมีชั้นวางอยู่ โดยแบ่งแยกวัตถุดิบไว้ 4 พวก คือ A B C และD ซึ่งอยู่ในส่วนของPM
 • ห้องเก็บถั่ว เก็บวัสดุบรรจุ เก็บขวดขาดสำหรับบรรจุยาไว้ อยู่ในส่วนของแผนกRM
 • ห้องชั่งถั่ว
 • ห้องพิมพ์อุปกรณ์
 • ห้องแพ็คกล่อง บรรจุซองยาใส่กล่องๆละ 50ซอง (ได้ลองนั่งแพ็คยาบรรจุลงในกล่องกับกลุ่มพนักงานด้วยเขาให้สังเกตดูฉลายยาว่า ตรงจุดหรือไม่ด้วย)
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง