บริการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Regulatory Affair

JSP Herbal Center เรามีบริการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) Regulatory Affaire ให้บริการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ , ยาแผนปัจจุบัน , อาหารเสริม , เครื่องสำอาง , ครื่องมือแพทย์ , ยาสัตว์ และวัคซีน