Research & Development

การให้บริการใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

เนื่องจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายจะเป็นบริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ชั้นนำ ด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่และทันสมัย แต่สำหรับผู้ประการรายใหม่ การผลิตในปริมาณมาก ๆ ต่อครั้ง แม้ราคาต่อหน่วยจะต่ำกว่าการผลิตในปริมาณน้อย แต่ก็มีควาเสี่ยงในด้านการตลาดทางบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้บริการผลิตด้วย Batch size 5 – 10 kg เพื่อให้ได้ยาตัวอย่าง สำหรับลูกค้าในการนำไปขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำไปทดลองการตลาด

โดยในการให้บริการการใช้เครื่องมือและผลิตยาตัวอย่างสิ่งที่ลูกค้าต้องมีคือ Concept ของผลิตภัณฑ์ (ตลาด /กลุ่มเป้าหมาย) รูปแบบของผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน, ตัวยาสำคัญ (active ingredient) ที่ต้องการให้มีในตำรับและ Budget จำนวนหนึ่ง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับไป

  • ยาตัวอย่าง ที่บรรจุในผลิตภัณฑ์เรียบร้อย
  • กรรมวิธีการผลิต ด้วยเครื่องจักรของแผนกวิจัยและพัฒนา
  • การควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

เครื่องตอกเม็ดยา เครื่องตอกเม็ดยา ใช้ในการตอกเม็ดยาโดยมีจำนวนสาก 8 สาก ใช้ในการ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

เครื่องผสมแห้งแบบลูกเต๋า เครื่องผสมแห้งแบบลูกเต๋าขนาด 10 kg. ใช้ในการผสมแห้งผงยาให้เข้ากัน รับจ้างผลิตสมุนไพรวิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

เครื่อง Film Coating Machine 10 Kg. เครื่องฟิล์มขนาด 10 kg. ใช้ในการฟิล์มเม็ดยาเพื่อเพิ่มความคงตัว , กลบกลิ่นรสที่ไม่ดี, เพิ่มสวยงาม, สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

เครื่อง Homogenizer ใช้ในการเตรียมการยึดเกาะ (Binder) หรือน้ำยา Film coated รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

เครื่องบรรจุแคปซูลแบบ Manual ( Manual/Capsule filling machine ) พร้อมเครื่องแยกแคปซูล ใช้ในการบรรจุแคปซูล โดยสามารถบรรจุแคปซูลเบอร์ 00, เบอร์ 0, เบอร์1 ได้ครั้งละ 150 แคปซูล รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

เครื่อง Hot Air Oven ตู้อบใช้ในการรับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม เพื่ออบสมุนไพรให้แห้ง หรืออบแกรนูลก่อนนำไปผสมแห้ง หรือตอกเม็ด

เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ใช้ชั่งน้ำหนักผงยา หรือ สารช่วย แสดงผลละเอียด 0.001 กรัม สำหรับ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

เครื่อง Fluid Bed Dryer 10 Kg. เครื่องอบแกรนูลขนาด 10 Kg. ใช้ในการอบแกรนูลให้แห้งหลังการผสมเปียก รับจ้างผลิตสมุนไพรวิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม โดยแยกกระบวนการอบผลิตภัณฑ์เป็น 2 แบบ

  • EXPOLSION PROCESS ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ไวต่อประกายไฟ
  • NORMAL PROCESS ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

มีข้อดีเหนือกว่า การใช้ตู้อบ tray dryer คือ สามารถทำแห้งได้เร็วกว่า แกรนูลที่ได้มีขนาดสม่ำเสมอ ไม่ติดกันเป็นก้อน

เครื่อง High speed dry granulator 110 mm. เครื่องร่งแกรนูลแห้งสำหรับการ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริมใช้ในการแร่งแกรนูลแห้งหรือเม็ดยาที่ตอก slug ให้มีขนาดเล็กลงเท่าๆ กัน โดยมีตะแกรงแร่งสองขนาด คือ

  • ขนาด 1.5 mm.
  • ขนาด 2.0 mm.

เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตำแหน่ง ขนาด 30 Kg. เครื่องชั่ง ขนาด 30 Kg. ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักผงยา ,เม็ดยาที่ตอกได้ทั้งหมดจากการ รับจ้างผลิตสมุนไพร วิจัยพัฒนา วิเคราะห์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริม

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง