Research & Development

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555 รายงานผลการเรียนรู้จากแผนก R&D

แนะนำสมาชิกภายในแผนก R&D มีทั้งหมด 5 คน ดังนี้

 • น้องติ๊ก (นส.กฤษณา จาปัญญะ) ตำแหน่ง R&D. Asst manager
 • น้องริน (นส.รุจิษยา ธิวงศ์) ตำแหน่ง R&D. Officer
 • น้องน้ำค้าง (นส.น้ำค้าง ฟักปัญญา )ตำแหน่ง R&D. Officer
 • พี่วิทย์ (นายภูชิชย์ วุฒิวงค์) ตำแหน่ง R&D. Staff
 • น้องแพน (นส.อาทิตยา สมสนุก) ตำแหน่ง R&D. Staff
งานของ R&D. มี 3 ส่วนหลักๆ คือ
 • การนำสูตรการผลิตจาก Cox. มาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุง เป็นสูตรของเราเอง
 • การรับลูกค้าที่นำสูตรมาให้เราการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
 • R&D Service
R&D Service มีวัตถุประสงค์ คือ
 • สำหรับลูกค้าที่ทำอยู่แล้ว แต่ทำไม่ทัน จึงมาให้เราช่วยทำ
 • สำหรับลูกค้าที่อยากมีร้านขายยา หรืออยากลองมีสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราผลิตให้ โดยมีแบรนด์ของตัวเองแล้ว เช่น Fascino Watson Boots Biogrow Bioflow
 • R&D Service มีระบบขั้นตอนการทำงาน คือ
  • เก็บข้อมูลลูกค้า โดยละเอียด เช่น ชื่อ เมลล์ บริษัท สถานะ จำนวนคน ถ่ายรูปไว้ด้วย
  • ถาม Concept ที่ลูกค้าต้องการ สอบถามถึงตลาด เพื่อเก็บข้อมูลให้มากที่สุด (ดูว่าลูกค้ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่) แยกประเภทว่าลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหน ซึ่งผลิตภัณฑ์เรามี 3 แบบคือ อาหารเสริม, ยา และเครื่องสำอาง
 • ยา มีระบบการทำงานคือ คิดสูตร/วิจัยและพัฒนา/ปรับปรุงสูตร เข้าโรงงานลงเครื่องผลิต (คน) ในโรงพยาบาล ยาใช้เวลานานมาก ประมาณ 3 ปี
 • อาหารเสริม/สมุนไพร มีระบบการทำงานคือ คิดสูตร/วิจัยและพัฒนา/ปรับปรุงสูตร ผลิตยาตัวอย่าง ตรวจเชื่อตามประกาศกรรมวิธี (อย.) ปรับปรุงสูตร ขึ้นทะเบียนยา (ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานมาก)
 • สอบถามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ คือ แบบเม็ดตอก เม็ดแคปซูล ขวด เจล
อธิบายขั้นตอนระบบการทำงานโดยจะมีการใช้เครื่องจักรเกือบทุกขั้นตอน ดั้งนี้
 • เครื่อง High speed mixer granulator คือ เครื่องผสมเปียก
 • เครื่อง Fluid bed dryer คือ เครื่องอบแห้ง
 • เครื่อง High speed dry granulator คือ เครื่องแร่งแห้ง เพื่อลดขนาดยาลง และมีขนาดเท่ากัน
 • เครื่อง Cube mixer คือ เครื่องผสมแห้ง
 • เครื่อง Manual Capsule filling – machine คือเครื่องช่วยตอก แบบอัดมือ จะเน้นแรงคนมากกว่าแรงเครื่อง
 • เครื่อง Tableting machine คือเครื่องตอกอัตโนมัติ แบบสำเร็จรูป
 • เครื่อง Film coater คือ เครื่องเคลือบฟิล์ม
 • Packaging คือการแพ็คใส่ซอง / ลงกล่อง จะใช้แรงงานคน (จ่ายเป็นค่าแรง)
 • เครื่อง Hot air Oven คือ ตู้อบ
การให้บริการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแผนกวิจัยและพัฒนา(Research and Development) แบ่งกว้างๆตามประเภทของผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือ

 • In – house product ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • Customers product ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
โดยผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่จะเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนายังแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม
 • งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ใหม่
 • งานให้บริการใช้เครื่องมือและผลิตยาตัวอย่าง
โดยทั้ง 2 งาน มีความแตกต่างกัน ดังนี้

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกสู่ท้องตลาดต่อไป โดยส่งที่ลูกค้าต้องมีคือConcept ของงาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตัวยาสำคัญ / active ingredient ที่ต้องการBudget และกรอบเวลา สิ่งที่ลูกค้าจะได้กลับไปคือสูตรตำรับยา เพื่อจะนำไปใช้ในการขึ้นทะเบียน / ผลิต / ต่อไป

Flow Chart งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ใหม่
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง